A A A A A

Stihove dana

Jakova 5:20
Zapamtite: onaj tko vrati grešnika s njegovog pogrešnoga puta, spasit će njegovu dušu od smrti. Mnogi će mu grijesi biti oprošteni.