A A A A A

Stihove dana

Izaija 6:1
One godine kad je umro kralj Uzija, vidio sam Gospodara kako sjedi na prijestolju. Prijestolje je bilo visoko i uzvišeno, a skutovi njegovog ogrtača ispunjavali su Hram.