A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:32
Tako da, ako Bog to želi, mogu doći k vama s radošću i odmoriti se.