A A A A A

Stihove dana

Izlaska 6:30
No Mojsije je rekao BOGU: »Kako će me faraon poslušati kad sam slab govornik ?«