A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:27
Tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan sat?