A A A A A

Stihove dana

Efežanima 3:12
U njemu možemo slobodno i bez straha doći pred Boga, puni pouzdanja, kroz vjeru u Krista .