A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:24
Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su na križu svoju tjelesnu narav sa svim svojim djelovanjem i željama.