A A A A A

Stihove dana

Luki 5:27
Nakon toga Isus je izašao i sreo poreznika po imenu Levi, koji je sjedio na naplatnome mjestu. Isus mu je rekao: »Pođi za mnom!«