A A A A A

Stihove dana

Luki 5:26
A svi su bili zadivljeni i veličali su Boga, govoreći puni strahopoštovanja: »Danas smo vidjeli čudesa.«