A A A A A

Stihove dana

Hebrejima ೧೧:೬
A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.