A A A A A

Stihove dana

Levitski 19:31
Ne obraćajte se zaklinjačama mrtvaca i gatarama! Ne pitajte ih! Vi se oskvr- njujete po njima. Ja sam Gospodin, Bog vaš.