English
A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:11
te da nastojite provoditi miran život i gledati svoj posao. Radite svojim rukama, kao što vam zapovjedismo,