A A A A A

Stihove dana

Psalmi 90:12
Nauči nas dane naše brojiti da dobijemo mudro srce!