A A A A A

Stihove dana

Plač Jeremijin 5:21
Obrati nas, Gospodine, k sebi! Mi se vraćamo. Ponovi naše dane kako su bili prije!