English
A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska १७:२७
da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas.