English
A A A A A

Stihove dana

Levitski 19:32
Ustani pred sijedom glavom i poštuj starčevu osobu! Boj se Boga svojega! Ja sam Gospodin.