A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 2:6
On će dati svakome po njegovim djelima: