English
A A A A A

Stihove dana

1 Kraljevima 22:5
A Jošafat dade Izrćlovu kralju ovaj savjet: “Upitaj ipak prije Gospodina!”