English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 25:4
Gospode, pokaži mi svoje putove! Uči me svojim stazama!