A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:27
Skrbite se za jelo što ostaje za vječni život, koje će vam dati Sin čovječji; jer njega potvrdi Bog Otac.”\