English
A A A A A

Stihove dana

Izlaska 23:12
Šest dana radi svoje poslove, ali sedmi dan svetkuj, da se odmore tvoj vol i tvoj magarac, i da mognu odahnuti sin tvoje ropkinje i stranac!