A A A A A

Stihove dana

Mateju 17:5
Dok je on još govorio, zasjeni ih sjajan oblak i začu se glas iz oblaka: “Ovo je moj ljubljeni sin, koji mi je po volji. Njega slušajte!”