A A A A A

Stihove dana

Marku 6:49
Kad ga oni tako vidješe gdje ide po moru, pomisliše da je sablast pa stanu vikati,