A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju ٦:١٧
Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne uzohole, niti uzdaju u nestalno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje obilato na uživanje.