A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:12
Znam oskudijevati, znam i obilovati; u svemu i u sve sam se uputio: biti sit i gladovati, obilovati i oskudijevati.\