English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:68
Šimun Petar mu odgovori: “Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života.