English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 6:66
Otada mnogi od njegovih učenika odstupiše i nisu više išli s njim.