A A A A A

Stihove dana

Mateju 11:28
Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.