A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:14
Ako otpuštate ljudima njihove pogrješke, otpustit će ih i vama vaš Otac nebeski.