A A A A A

Stihove dana

Ivanu 4:24
Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”