English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:1
Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima.\