English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 9:13
Idite i naučite što znači: Hoću milosrđe, a ne žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grješnike.”