A A A A A

Stihove dana

Izreka 11:25
Tko čini dobro, nalazi obilnu okrepu; tko napaja druge, napaja samoga sebe. \