English
A A A A A

Stihove dana

2 Timoteju 1:16
Gospodin neka dade milost Oneziforovoj kući jer me je često okrijepio, i nije se stidio mojih okova;\