English
A A A A A

Stihove dana

Marku 10:13
Donosili su k njemu djecu, da bi ih dotaknuo. A učenici su odbijali ljude.