English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 7:12
Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima! Jer je to sadržaj Zakona i Prorokâ.