A A A A A

Stihove dana

Psalmi 23:2
Na zelenim poljanama pusti me da sjedim i počinem kraj mirnih voda.