English
A A A A A

Stihove dana

Izreka 6:28
Može li tko hoditi po živom ugljenu, a da ne opeče svoje noge?