A A A A A

Stihove dana

Izaija 6:6
Tada jedan od serafa doletje k meni, u ruci mu živ ugljen što ga je bio uzeo sa žrtvenika kliještima.