English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:1
K slobodi nas je doveo Krist. Stojte dakle čvrsto i ne dajte se opet uhvatiti u jaram ropstva!