A A A A A

Stihove dana

1 Samuelu 3:19
Samuel je rastao i Gospodin je bio s njim i nije pustio da ikoja njegova izjava ostane neispunjena.