A A A A A

Stihove dana

1 Samuelu ౩:౧౯
Samuel je rastao i Gospodin je bio s njim i nije pustio da ikoja njegova izjava ostane neispunjena.