English
A A A A A

Stihove dana

Titu 2:3
Starice isto tako neka se vladaju kako dolikuje svetima: neka ne kleveću, neka ne robuju vinu, neka poučavaju u dobru.