English
A A A A A

Stihove dana

Titu 2:2
Starci neka budu trijezni, časni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti.