English
A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 4:14
Ne zanemaruj milosti koja je u tebi i koja ti je dana po proroštvu polaganjem ruku starješinstva!