English
A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:5
Vi mlađi, pokoravajte se starijima! A svi budite prožeti poniznošću jedni prema drugima, jer se “Bog oholima protivi, a poniznima daje milost.”