English
A A A A A

Stihove dana

Izaija 40:29
On daje snagu umornome, daje jakost slabome.