A A A A A

Stihove dana

Efežanima ४:१५
Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist.