English
A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 5:1
Starca ne kudi, nego ga upozori kao oca, mlađe muškarce kao braću,