A A A A A

Stihove dana

Izreka ๒๓:๒๒
Slušaj oca, koji ti je dao život; ne preziri svoje majke kad ostari! \