English
A A A A A

Stihove dana

Izreka 23:22
Slušaj oca, koji ti je dao život; ne preziri svoje majke kad ostari! \