English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 126:2
Tada nam usta bijahu puna smijeha, a jezik naš klicanja. Među poganima tad se govorilo: “Gospod im učini velika djela.”